De wetenschap achter SyrSpend® SF

Superieur rheologisch gedrag

SyrSpend® SF suspensiebasissen zijn gebasseerd op de Fagron Actieve Suspensie Technologie en onderscheiden zich van de klassieke suspensiebasissen op basis van cellulose door hun unieke opschudbaarheid en rheologische eigenschappen.
Klik hier als u de studie wilt lezen.

De Actieve Suspensie Technologie verwijst naar de uitstekende thixotropie en pseudoplasticiteit van SyrSpend® SF. Dit biedt de voorschrijver, apotheker, zorgverlener en patiënt kwaliteitsvolle, comfortabele suspensies en accurate, consistente doseringen gedurende de volledige behandeling.

* Thixotropie voorkomt het uitzakken van de gesuspendeerde werkzame bestanddelen op de bodem van de flacon. De belangrijkste voordelen van thixotropie zijn waarneembaar bij stilstand van de suspensie. Bij stilstand zal een verhoogde viscositeit voorkomen dat de actieve stoffen uitzakken. De thixotropie draagt dus bij tot de doseringsconsistentie.

* Pseudoplasticiteit vereenvoudigt de snelle en eenvoudige homogenisatie van de werkzame bestanddelen door een verlaging van de viscositeit van het vehikel bij het schudden of roeren. Pseudoplasticiteit garandeert eveneens de omkeerbaarheid van de viscositeit bij stilstand. Dit zorgt voor een snelle, homogene herverdeling van de actieve stoffen in de bereiding en draagt dus bij tot een betere accuraatheid van de dosering.


Superieure verenigbaarheid

De beschikbare info over de stabiliteit van magistrale bereidingen is vaak gelimiteerd. Fagron investeerde daarom in stabiliteitsstudies voor frequent gebruikte actieve bestanddelen in SyrSpend® SF en publiceerde de resultaten in peer- reviewed wetenschappelijke tijdschriften.

De uitgebreide verenigbaarheid van SyrSpend® SF met een brede waaier aan werkzame bestanddelen laat flexibiliteit in het voorschrijven en bereiden toe. Het gemodificeerd zetmeel gebruikt in SyrSpend® SF is, vanwege zijn onregelmatige sferische vorm, meestal inert voor chemische reacties.

Alle combinaties die wetenschappelijk zijn onderzocht op chemische, fysische en microbiologische stabiliteit zijn opgenomen in de SyrSpend® SF compatibiliteitstabel. SyrSpend® SF is de enige suspensiebasis op de Belgische markt met stabiliteitsstudies voor meer dan 100 verschillende frequent gebruikte actieve bestanddelen. Dit zorgt ervoor dat SyrSpend® SF de enige suspensiebasis is die een hoge patiëntveiligheid biedt.


SyrSpend® SF als alternatief voor ontbrekende specialiteiten

Regelmatig ontbreken bepaalde geneesmiddelspecialiteiten gedurende korte of langere periode, bv. antibioticasiropen. In dat geval vormen suspensies vaak een waardevol alternatief.

SyrSpend® SF suspensiebasissen kunnen dankzij hun verenigbaarheid met diverse moleculen, hun toepasbaarheid bij diverse patiëntgroepen en hun eenvoudige bereidingswijze snel ingezet worden wanneer een suspensie aangewezen is als alternatief voor een onbeschikbare specialiteit.

Raadpleeg onze compatibiliteitstabel om na te gaan met welke SyrSpend® SF basis een actief bestanddeel verenigbaar is.

Gelijkmatigheid van gehalte

Een studie toont de gelijkmatigheid van gehalte aan voor 74 verschillende actieve bestanddelen in SyrSpend® SF. De studie bewijst dat dosering van suspensies op basis van SyrSpend® SF uiterst nauwkeurig is, wat zich vertaalt in een hoge patiëntveiligheid.

Klik hier als u de studie wilt lezen

SyrSpend® SF als alternatief voor magistraal bereide capsules

Anderzijds is het een uitdaging om gelijkmatigheid van gehalte van magistraal bereide capsules te kunnen garanderen, zeker indien laag gedoseerd. Suspensies op basis van SyrSpend® SF vormen daardoor een waardevol alternatief voor magistraal bereide capsules.
Klik hier als u de studie wilt lezen

Veiligheid gegarandeerd dankzij de juiste ingrediënten

Alle ingrediënten gebruikt in SyrSpend® SF worden door het WHO, EMA, ANVISA en FDA algemeen erkend als veilig voor oraal gebruik. SyrSpend® SF bevat gemodificeerd zetmeel als suspendeermiddel en sucralose als zoetstof.

Dankzij de afwezigheid van gluten en lactose en de lage osmolaliteit (<50 mOsmol/kg) van de basissen, wordt het risico op gastrointestinale bijwerkingen, zoals diarree, geminimaliseerd. De basissen zijn suikervrij en dragen niet bij tot tandbederf.


Wist je dat...

Wetenschappelijk onderzoek verricht door Roche concludeert:
"SyrSpend® SF is een excellente basis voor het bereiden van pediatrische suspensies."
De zorgvuldige selectie van ingrediënten in SyrSpend® SF minimaliseert de kans op bijwerkingen en allergische reacties, en maximaliseert de toepasbaarheid bij kwetsbare patiëntgroepen, zoals:
  • Baby’s, peuters en kinderen
  • Gehospitaliseerde patiënten, patiënten op intensieve zorgen en patiënten met nasogastrische sondes
  • Diabetici
  • Lactose- en glutenintolerante patiënten
  • Patiënten die een ketogeen dieet volgen
  • Ouderen
Laden
Laden