Cannabidiol, een nieuwe therapeutische optie voor uw patiënt


Fagron cannabidiol (CBD) is een farmaceutische grondstof, bedoeld voor verwerking in magistrale bereidingen (bv. olie, zalven,..). De grondstof is opgezuiverd uit de cannabisplant en komt voor als een wit tot lichtgeel poeder met sterk lipofiele eigenschappen.

De cannabisplant bevat verschillende actieve componenten.
Enerzijds terpenen, verantwoordelijk voor de typische smaak en geur van cannabis. Anderzijds fytocannabinoïden. De 2 belangrijkste fytocannabinoïden kennen we als cannabidiol (CBD) en Δ9-tetrahydrocannabinol (THC).

CBD wordt niet beschouwd als verdovend middel gezien er geen psychotrope eigenschappen aan worden toegeschreven. Bijkomend heeft CBD een hoog veiligheidsprofiel.
CBD is erkend als add-on medicatie bij refractaire vormen van epilepsie. Verschillende onderzoeken zijn lopende naar andere toepassingsgebieden van CBD.

THC wordt gezien als verdovend middel en is bijgevolg verboden. THC heeft verslavende en psychotrope eigenschappen. Dankzij de lage acute toxiciteit komt een fatale overdosis niet voor. THC wordt gebruikt in combinatie met CBD om de neveneffecten te onderdrukken.


De wetenschap achter de farmaceutische kwaliteit van Fagrons CBD


Het productieproces start met het selecteren van specifieke cannabisvariëteiten die een hoog CBD-gehalte en laag THC-gehalte hebben. De geselecteerde cannabisvariëteiten worden vervolgens geteeld volgens GAP-normen (Good Agricultural Practices), zodat een consistent gehalte van CBD in de plant kan worden gegarandeerd. Vervolgens wordt in GMP (Good Manufacturing Practices) gecertifieerde omgeving door middel van een gepatenteerd extractieproces en een kristallisatiestap de finale grondstof bekomen van farmaceutische kwaliteit. Strenge controles op gehalte en op aanwezigheid van onzuiverheden (zoals THC) garanderen een hoge, constante kwaliteit. De grondstof is gegarandeerd vrij van pesticiden, zware metalen, schimmels en bacteriën.


Indicaties en dosering


Het gebruik van CBD is aangewezen als add-on medicatie bij bepaalde refractaire vormen van epilepsie. Er is tevens een eerste bewijsvoering voor het gebruik van CBD bij onder meer de ziekte van Alzheimer, Parkinson, angst en depressie, reumatoïde artritis en de ziekte van Crohn.

Specifiek voor epilepsie bedraagt de aanbevolen opstartdosis 5mg/kg/dag, dewelke kan verhoogd worden tot maximaal 20mg/kg/dag, telkens gespreid over twee innames.
Verder spreekt het WHO over een gebruikelijke doseringsrange van 100-800mg/dag.
Dosering van CBD blijkt in praktijk sterk afhankelijk te zijn van de indicatie en van het individu (bv. leeftijd, lichaamsgewicht).

Hoewel de dagdagelijkse praktijk veelbelovende gevalstudies oplevert, bestaat voor andere indicaties dan epilepsie nog geen officiële richtlijn rond dosering. We stellen vast dat op de (buitenlandse) markt vaak laag gedoseerde CBD-olie (reeds vanaf 2%) beschikbaar is, en dat vandaag bij gebrek aan richtlijn per indicatie op ‘trial and error’ basis doseringen worden ingesteld, ttz laag starten – vaak met 1 tot enkele druppels per dag – en langzaam opbouwen tot bereiken van het gewenste resultaat.


Gebruiksinstructies


De biologische beschikbaarheid na orale inname is laag en wordt geschat op 6%. Wegens de lipofiele eigenschappen van CBD kan het raadzaam zijn om orale CBD-bereidingen in te nemen na een maaltijd.
Om de biologische beschikbaarheid te optimaliseren wordt sublinguale toediening geadviseerd: olie op basis van CBD onder de tong druppelen en gedurende ongeveer 1 minuut ter plaatse te houden alvorens door te slikken. Zo kan een gedeelte via de orale mucosa worden geabsorbeerd.  Sublinguale preparaten worden best ingenomen vóór een maaltijd.


Magistrale bereiding op basis van CBD

  • Legaal alternatief voor producten aangeboden in zgn. CBD-shops of webshops
  • Hoogkwalitatief, gestandaardiseerd product
  • Op maat van de patiënt: flexibiliteit in dosering en doseringsvorm
  • Voorschriftplichtig: nauwe opvolging mogelijk door voorschrijvend arts en huisapotheker

Cannabidiol is eenvoudig op te lossen in medicinale olie (sesamolie, olijfolie) of in triglyceriden met middelmatige ketenlengte (Miglyol®). Afhankelijk van de concentratie kan licht verwarmen aangewezen zijn.


Gestandaardiseerde formules

Olieachtige cannabidioloplossing 50mg/ml / 100mg/ml DAC/NRF*

Ölige Cannabidiol-Lösung 50mg/ml / 100mg/ml DAC/NRF*


                50mg/ml

R/       Cannabidiol                                                                                        5,0 g

Triglyceriden met middelmatige ketenlengte                                                ad 94,9 g = ad 100ml


                 100mg/ml

R/       Cannabidiol                                                                                       10,0 g

Triglyceriden met middelmatige ketenlengte                                               ad 95,3 g = ad 100ml


             Verpakkingsmateriaal: opake, glazen flacon met druppelteller pipet of gegradueerde spuit

             Gebruiksduur: 6 maanden

             Houdbaarheid: 12 maanden (onaangebroken recipiënt)

                     *DAC = Deutscher Arzneimittel-Codex / NRF = Neues Rezeptur-Formularium


Niet gestandaardiseerde formules


                 Sublinguale preparaten:

R/       Cannabidiol                                 2-25%

Sesamolie / olijfolie        ad 10ml

R/       Cannabidiol                                 2-25%

Sesamolie / olijfolie        ad 30ml

R/       Cannabidiol                                 2-25%

Sesamolie / olijfolie        ad 100ml


                Dermale preparaten:

R/       Cannabidiol                                 1%

Medicinale olie                            q.s.

Witte vaseline                              ad 50g


Laden
Laden